Kampania AdWords

24 października 2013 Napisany w : Aktualności


Czym jest Kampania AdWords?
 

Przy użyciu narzędzia AdWords firmy google mamy możliwość stworzenia kampanii reklamowej. Stworzone reklamy w ramach kampanii będą wyświetlane podczas wyszukiwania przez użytkowników określonych haseł w wyszukiwarce Google oraz na stronach partnerów w ramach programu AdSense.

Logo google adwords

Tworzenie kampanii AdWords polega na zbudowaniu grup słów kluczowych i następnie dodaniu do nich odpowiednich reklam. Po zaakceptowaniu przez system reklam należy określić budżet przewidziany na kampanię, zaznaczyć obszary geograficzne, w których mają się wyświetlać reklamy oraz czas ich emisji.

Samo ustawienie kampanii to nie koniec pracy. Aby przynosiła dobre efekty należy ją cały czas monitorować. Głównie powinno sprawdzać się słowa kluczowe i wykluczać te mniej efektywne oraz niepożądane. Kolejnym ważnym czynnikiem, który należy sprawdzać, jest jakość reklam. W przypadku ich spadku należy je zoptymalizować lub zatrzymać ich wyświetlanie i zastąpić nowymi.

 

KORZYŚCI – dlaczego warto

  • możliwość szybkiego uruchomienia
  • dotarcie z ofertą do wskazanej grupy docelowej.
  • Elastyczność kosztów - możliwość dopasowania kosztów do naszych możliwości finansowych (np. dzienny limit)
  • opłaty jedynie za kliknięcia
  • Google wykrywa i eliminuje fałszywe kliknięcia np. przez konkurencję - jeśli nastąpi wielokrotne kliknięcie z tego samego IP użytkownika, środki są zwracane
  • możliwość przypisania wielu słów kluczowych - płaci się tylko za ilość kliknięć, nie za ilość słów kluczowych
  • reklamę można ograniczyć pod względem lokalizacji geograficznej, tak by wyświetlała się np tylko w konkretnym województwie


Demo CMS Klienci