Sposób działania

drukuj stronę

Jak działamy?

Krok 1

Otwieramy się na potrzeby Klienta. Słuchamy, czego oczekuje. Precyzujemy cel.

Naszą misją jest satysfakcja Klienta oraz osiągnięcie przez niego sukcesu przy pomocy narzędzi, jakie przekazujemy w jego ręce. Zrealizować to można jedynie dzięki doskonałemu porozumieniu.

Krok 2

Analizujemy aktualną sytuację na rynku wraz z konkurencją i optymalizujemy pod tym kątem wizję projektu. Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, jak i cel, który chce osiągnąć. Z tej przyczyny dokładnie badamy sektor rynku, w jakim znajdzie swoje miejsce powierzony projekt, ażeby wykonać go jak najlepiej jest tylko możliwe.

Krok 3

Przedstawiamy opracowany przez nas plan działania wraz z określeniem etapów pracy, używanych narzędzi oraz oszacowaniem czasu realizacji. Wybieramy technologie oraz strategie działania, dopinamy plan działania na ostatni guzik.

Krok 4

Kiedy nasze propozycje zostaną zaaprobowane przez Klienta, podpisujemy umowę i startujemy z pracą.

Krok 5

Projektujemy. Faza ta to wykonanie projektów aplikacji/stron internetowych czy innych powierzonych zleceń. Następnie projekt zostaje przekazany do wglądu i akceptacji Klienta.

Krok 6

Produkujemy. Stwarzamy. Sprawiamy, że istnieje.

Zespół składający się ze specjalistów z zakresu zarządzania, programowania, grafiki, marketingu łączy swoje siły i realizuje powierzony projekt.

Krok 7

Kiedy już wykonamy projekt, przechodzimy do fazy testowania. Każde dzieło jest solidnie przetestowane zanim trafi w ręce odbiorcy. Nie pozwalamy sobie na żadne wpadki.

Krok 8

Nasza praca została wykonana, a projekt został oddany.
Fazę tą można nazwać fazą obopólnej satysfakcji.

Krok 9

Opieka posprzedażowa oznacza gwarancję, serwis oraz doradztwo. W każdej sytuacji możesz na nas liczyć. Nie zostawimy Cię samego z żadnym problemem.

 

Demo CMS Klienci